การออกแบบลวดลายผ้านี้ได้นำเอากาบหอยเป็นแรงบันดาลใจในการทำลายผ้าโดยจะใช้รูปร่างและรูปทรงของกาบหอยมาเป็นแนวความคิดในการทำลวดลายผ้า

ขนาด 12 ตะกอ 32 ไม้ถีบ ออกแบบโดย  น.ส. ศศิพา คำเหล็ก  sasipha_nook@hotmail.comนุ๊ก1