ได้แรงบันดาลใจมาจากกานำมาประยุกต์ทำเป็นลายทอเพิ่มสีสันลงบนลวดลายทอ

ขนาด 12 ตะกอ 32 ไม้ถีบ

ออกแบบโดยนางสาวอโรชา สมมุติ

email : a-r-o-c-h-a@hotmail.com

ดาวโหลดลายทอ –กา–

[break]