การออกแบบลวดลายทอได้รับแรงมาจากความรักเลยได้นำเอารูปหัวใจและรูปวงกลมมาเป็นแนวความคิดในการออกแบบลายทอโดยได้นำรูปหัวใจมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำออกแบบลวดลายทอ

ขนาด  12 ตะกอ 32 ไม้ถีบ  ออกแบบโดย น.ส. ศศิพา คำเหล็ก  sasipha_nook@hotmail.comนุ๊ก