ดอกเก็ดตถะหวาเป็นชื่อเรียกในภาษล้านนา ในภาษไทยเรียกว่า ดอกพุดซ้อน

มีกลิ่นหอม ส่วนมากผู้เฒ่า ผู้แก่มักใช้เป็นดอกไม้ที่การะบูชาในวันสำคัญทางศาสนา

เป็นดอกที่ดิฉันคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็ก จึงนำมาออกแบบลายผ้า ใช้ส่วนในของดอกที่ยังไม่บานเป็นใจหลักและตกแต่ด้านข้างด้วย

กลีบดอกและใบไม้ ใช้สีที่มาจากตัวดอกจริง ๆ และ สีเขียว เป็นสีของ ใบ นำมาดัดแปลงทำในรูปแบบใหม่

ลายผ้ายกขนาด 12 ตะกอ 32 ไม้ถีบผู้ออกแบบ นางสาวถนอมศรี  มณีรีตน์mymelody_cp@msn.com 

ดาวน์โหลด ดอกเก็ดตะหวา