ลายดอกแก้วแซงดอกจันทร์แปดกลีบ เป็นลายตั้งแต่สมัยโบราณของกลุ่มไตรยวนลำพูน ตัวลายประกอบด้วย ลายหลัก 1 ลาย ประกอบ 3 ลาย ลายหลักลายดอกแก้วแซงดอกจันทร์แปดกลีบ ลายประกิบคือลาย ดอกแก้วลายดอกแก้ว