ได้แรงบันดาลใจมาจากการสื่อให้เห็นการนำเอาลวดลายของดอกแก้วมาทำเป็นหวายทอที่สวยงามพร้อมกับสีสันที่เขียวสดใสดูแล้วคิดถึงธรรมชาติที่สดใสและเป็นสีเขัยวล้อมรอบขนาด 12 ตะกอ 32 ไม้ถีบ ออกแบบโดยนายสถิตพงษ์  ชัยวงศ์

email : Love_Y_O_O@hotmail.com ดาวโหลดลายทอดอกแก้ว