มากจากลวดลายผ้าที่มีอยู่เดิมแต่คงใช้การทอที่ สี่ตะกอ แต่ทำให้เกิดลวดลายที่แปลกใหม่ดูแปลกตา เหมือนมีเกสรของดอกแก้วทำให้น่าสนใจเป็นยิ่งนักและมีความหลากหลายมีคลื่นน้ำที่ดูแล้วสวยงามขนาด 12 ตะกอ 32 ไม้ถีบ ออกแบบโดยธีระพงค์  อ้วนเฟื้อ email :zammie_nero@hotmail.com  ดาวโหลดลายทอดอกแก้ว