ได้แรงบันดสลใจมาจากตุง โดยนำโครงของตุงมาดัดแปลงเป็นลายทอ เป็นลายตุงสีฟ้า สีครามยาวลงมา ตัดด้วยสีเหลืองอ่อน ให้ลายดูสีนุ่มขึ้น และใส่สีนำเงินเพื่อให้ดูมีจุดน่าสนใจลายทอ