ลายผ้าทอนี้ได้แรงบันดาลใจมาจาก ธรรมชาติ สีเขียวจากต้นไม้ ดูแล้วมีความเย็นตา ต้นไม้เปลี่ยนสี