ผ้าไหมยกดอกลำพูน เป็นงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่ชาวลำพูนภูมิใจมากที่สุด   ด้วยมีความงดงามปราณีตด้วยฝีมือและเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคน

สำหรับก

ผ้าไหมยกดอกลำพูน เป็นงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่ชาวลำพูนภูมิใจมากที่สุด   ด้วยมีความงดงามปราณีตด้วยฝีมือและเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคน

สำหรับการทอผ้าไหมยกดอก แต่จากคำบอกเล่าเชื่อว่า   เริ่มต้นในคุ้มเจ้าซึ่งแต่เดิมมีการทอผ้ายกดอกกันอยู่ก่อนแต่เป็นการทอผ้ายกดอกในผ้าฝ้ายและเป็นลวดลายธรรมดาๆไม่สวยวิจิตรนัก จนกระทั่งพระราชชายาเจ้าดารารัศมีพระธิดาในพระเจ้าอินทรวิชยานนท์ ผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 7 และทรงเป็นพระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทอผ้าไหมยกดอกที่มีลวดลายสวยงามแปลกตาและวิจิตรบรรจง   อันได้เรียนรู้มาจากราชสำนักสยาม ให้แก่เจ้าหญิงส่วนบุญชายาของพลตรีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ ผู้ครองนครลำพูนองค์สุดท้าย และเจ้าหญิงลำเจียก ธิดาในเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ ให้เป็นผู้เริ่มทำก่อน ต่อมาการทอผ้าไหมยกดอกจึงได้เผยแพร่ไปสู่สาธารณชนในวงกว้าง ได้มีการฝึกหัดชาวบ้านในเขตอำเภอเมือง และป่าซางให้มีความชำนาญในการทอผ้าไหมยกดอกเป็นอย่างดี

    ชุดไทยพระราชนิยมเหล่านี้จะสง่างามมากเมื่อได้ตัดเย็บด้วยผ้าไหมยกดอกลำพูน แม้ว่าจะมีผู้นำเอาผ้าไหมจากภูมิภาคอื่นๆ มาตัดเย็บก็ดูไม่สง่างามเท่า ดังนั้นเครื่องแต่งกายชุดพระราชนิยมที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมยกดอกลำพูน จึงได้ชื่อว่าเป็นแบบฉบับของเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย  เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก เมื่อความนิยมการแต่งกายด้วยชุดไทยพระราชนิยมแพร่หลาย การทอผ้าไหมยกดอกได้รับการส่งเสริมฟื้นฟู  ทำให้ชาวบ้านในจังหวัดลำพูนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทอผ้าและจำหน่ายผ้าไหมยกดอก กระทั่งมีคำกล่าวกันว่า ถ้าเป็นผ้าไหมยกดอกจะต้องเป็นผ้าไหมยกดอกจากจังหวัดลำพูนเท่านั้น จึงจะดีและสวยงามที่สุด

ลายที่ทำการแกะลายอาจจะไม่เหมือนของจริงมากนักแต่ยังคงรูปร่างรูปลักษณ์ของผ้ายกดอกลำพูนไว้อยู่ โทนสีจะดัดแปลงตามยุคสมัย

ผู้จัดทำ : นาย ณฐพร มณีเกี๋ยง  นักศึกษาออกแบบสิ่งทอ ปีที่ 4

: นางสาว สุวดี  มณีวงศ์    นักศึกษาออกแบบสิ่งทอ ปีที่4

จำนวนตะกอ 16  ตะกอ

จำนวนไม้ถีบ 16 ตะกอ

จำนวนด้ายยืน   240

จำนวนด้ายพุ่ง  600

เทคนิคการยกดอก/ขิด/มุก

E-mail : dream1001dream@hotmail.com

: walying@hotmail.com

ดาว์นโหลดลายธิดาแห่งผ้าไหมยกดอกลำพูนลายยกดอกลำพูน