ลายผ้าทอนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากนกนางนวล ซึ่งเป็นนกที่ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม และมีความสามัคคี จะเห็นได้จากการอพยพย้ายถิ่นฐานไปยังที่ต่างๆ โดยรวมกันไปเป็นฝูงอยู่เสมอ และนกนางนวลนั้นมีขนสึขาวนวล เมื่อมองดูนานๆจะรู้สึกถึงความสง่างาม พริ้วไหว นุ่มนวล ดังนั้นจึงได้นำในส่วนของรูปร่างนกนางนวลมาทำเป็นลายผ้าทอ ส่วนในสีที่ใช้จึงเน้นสีอ่อน โทนหวาน นุ่มนวล ดังนกนางนวล ในส่วนของลวดลายจะมองเห็นเป็นรูปดอกไม้ แต่ถ้ามองดูให้ดีแล้วจะเห็นเป็นภาพนกนางนวลบินเข้าหากันสี่ตัว ซึ่งก็หมายถึงความสามัคคีของการอยู่ร่วมกัน

ลายละเอียดลายทอ

ตะกอ 12 ไม้ถีบ 12

ออกแบบโดย  นางสาว วรรณา พฤฒิไทวะ ( สท. 3 )ลายผ้าทอ นกนางนวล