ได้แรงบันดาลใจมากจาก การสานปลาตะเพียน ซึ่งปลาตะเพียนคือสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ บ้านใดที่แขวนปลาตะเพียนเอาไว้หน้าบ้านจะทำให้บ้านนั้นมั่งมีศรีสุข ทำมาค้าขายดีขึ้น นอกจากนี้ปลาตะเพียนยังบ่งบอกถึงเรื่องความขยันหมั่นเพียรอีกด้วย โดยใช้สีเหลืองและสีส้มตัดกันทำให้ลายดูโดดเด่นขึ้น Premkamol_06   12*18