ลายจันทร์ แปดกลีบ

ลายหลัก: ลายหลัก 1 ลาย ลายจันทร์แปดกลีบ

แหล่งกำเนิด: บ้านทัพ บ้านไร  ตำบลท่าผาอำเภอแม่แจ่ม  เชียงใหม่

ประโยชน์ใช้สอย:  ผ้าหลบ  หน้าหมอน ผ้าเช็ด

สอ