ผู้ออกแบบ น.ส.ภาชิตา ปัญโญใหญ่

E-mail stamp_666@hotmail.com

ดาวน์โหลดลาย P1.k

 

ลาย ฟ้าหลังฝน

ได้แนวความคิดมาจากความรู้สึกของบรรยายกาศของฟ้าหลังฝนที่สดใส สรรพชีวิตที่ดื่มด่ำกับสายฝนที่โปรยปรายลงมา หลังจากที่ทนทุกข์กับความมืดมน แห้งแล้งมายาวนาน ให้ความรู้สึกความหวัง การเริ่มต้นใหม่ ความมีชีวิตชีวา