ลายกุดกบ แอบสแตรกอาร์ต นี้จะเน้นความหลากหลายของสี คือ มีทั้งสีโทนเย็นและโทนร้อนปะปนกัน เป็นเรื่องราวของกุดกบที่นำมาดัดแปลงเป็นรูปหน้าตาหลายๆหน้าตาทับกันอยู่  มองรวมๆแล้วมีความสวยและอาร์ตอยู่ในตัวลาย  ที่ใช้พื้นหลังสีดำ  เพราะ เป็นการยังคงลายเดิมอยู่ให้รู้ว่านำต้นแบบมาจากกุดกบลายดั้งเดิมที่สวยงามอยู่แล้ว  ซึ่งลายผ้านี้แสดงถึงอารมณ์หลายๆรูปแบบของคนในปัจจุบันว่า  คนเรามีทั้งความสุขและความทุกข์ปะปนกัน  ไม่มีใครที่จะสุขอยู่ตลอดเวลาและทุกข์อยู่ตลอดเวลา  เพียงแค่เราเข้าใจโลกแล้วดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีค่าก็พอกุดกบ แอบสแตรกอาร์ต