ได้แรงบันดาลใจมาจากรูปทรงของเปียกปูนที่มีลักษณะที่เป็น 4 เหลี่ยม นำมาประยุกต์ใช้กับลวดลายเรลาคณิตต่างๆ ขนาด 12 ตะกอ 32 ไม้ถีบ ออกแบบโดยภรัญญู เถินบุรินทร์ email :notting_impossible@hotmail.co.thดาวโหลดลายทอลายขนมเปียกปูน