ได้แรงบันดาลใจมาจาก ลายขันเสี้ยนสำนำมาทำเป็นรูปแบบนามธรรม เพื่อที่จะได้ลวดลายใหม่ แปลก ทันสมัยขึ้น

ผู้ออกแบบ นายณฐพร  มณีเกี๋ยง

E-mail :dream1001_dream@hotmail.com

ดาวน์โหลดลาย ขันสำฤษสินลายขันเสี้ยวสำ