เป็นการดัดแปลงมาจากลาย”ขันเอวอูห้องนก”ให้มีลวดลายที่ดูไม่เหมือนเป็นของต้นฉบับ เกิดลายใหม่ ทันสมัยขึ้นทำเป็ยรูปนามธรรม

ผู้เขียน นางสาว สุวดี มณีวงค์

E-mail : wallying@hotmail.co.th

ดาวน์โหลดลายทอขันเอวอู