การออกแบบลายทอนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากรูปหัวใจโดยต้องการจะสือถึงความรักที่มีต่อผู้ใช้ผ้าผืนนี้ลายทอใช้เล้น12ตะกอ16ไม้ถีบรูปทรงลายหัวใจสีส้มและสีน้ำตาลส้มลายดลใจ