กล้วยไม้กล้วยไม้การออกแบบลวดลายทอได้แรงบันดาลใจมาจากดอกกล้วยไม้รองเท้านารี โดยต้องการสื่อให้เห็นรูปทรงของดอก โดยนำรูปทรงของดอกกล้วยไม้รองเท้านารีมาสื่อเป็นลายทอ ลายทอใช้เส้น รูปทรง สี