พันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคลจังหวัดเชียงใหม่  โดยนำกลีบดอกมาซ้อนๆ กันเป็นลวดลายตูนดอกทอง