การออกแบบลายทอได้รับแรงบันดาลใจมากจากดอกฮาเลนเยียร์เป็นดอกไม้ที่มีสีม่วงเป็นสีหลักในการออกแบบใช้ลักษณะของดอกnew4