ได้แนวความคิดที่จะเอาสีสันอันสวยงามและมีความหลากหลายของเฉดสีดอกของดอก เล็บมือนาง ซึ่งเป็นดอกไม้ที่เป็นช้อสวยงามสีสันสดใส เป็นไม้เถา ดอกออกเป็นช่อ เมื่อเริ่มบานมีสีขาวหรือสีชมพูอ่อนเมื่อบานเต็มที่จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูเข้ม ดอกย่อยทยอยบาน เมื่อใกล้โรยเปลี่ยนเป็นสีแดง มีกลิ่นหอมแรงตั้งแต่พลบค่ำจนเช้า 3