เป็นลวดลายที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก ต้นไม้ที่มอบส่งความรักให้แก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายของโลก ซึ้งต้นไม้รักนี้จะช่วยให้ความร่มเย็น เป็นที่พักอาศัย และยังสามารถให้กำลังใจแก่คนที่กำลังท้อ  อกหัก  ดังนั้นการทำลายต้นรักนี้ขึ้นมาเพื่อนที่จะเป็นกำลังใจแก่คนที่หมดหวัง ให้สู้ๆต่อไป ลายต้นรัก