การออกแบบลวยลายทอได้แรงบันดาลใจจาก โบว์  น่ารัก สดใส  สีหวาานอมสีเขียวค่ะลายที่ 4