การออกแบบลวยลายทอได้แรงบันดาลใจจาก ลายไทย นำมาประยุกค์ให้ดูเก๋สวยมากขึ้น  เน้นสี น้ำเงินและฟ้า เป็นหลัก เพิ่มด้วยสีเหลืองให้เห็นลายเด่นชัดมากขึ้นค่ะลายที่ 5