การออกแบบลวดลายทอ ได้แรงบันดาลใจมาจาก เรขาคณิต โดยต้องการสื่อ ถึงเส้นที่มีลักษณะต่างๆกัน ใช้ลายทอ ฟันเลื่อยขวา สีที่ใช้ คือสี ดำ และ สีแดงtest2