การออกแบบลวดลายทอ ได้แรงบันดาลใจมาจาก เรขาคณิต โดยต้องการสื่อ ถึงเส้นที่มีลักษณะต่างๆกัน ใช้ลายทอแบบเฉียงลง ใช้สี ฟ้า และสีน้ำเงิน ในการทอลายtest3