การออกแบบลวดลายทอ ได้แรงบันดาลใจมาจาก แมลงปอ โดยต้องการสื่อ ถึงความคล่องแคล่วว่องไว ใช้ลายทอฟันเลื่อยลง และใช้ สีส้ม สีแดง สีเขียว และสีฟ้า ในการออกแบบลายทอ