การออกแบบลวยลายได้แรงบันดาลใจจาก ดอกหญ้า   สื่อถึงความน่ารักของดอกไม้   หวานๆ ใสๆ ที่ไม่เหมือนใคร  สีที่ใช้เน้นฝดทนสีชมพูเป็นหลัก ถึงความหวาน  และความสดใส ของสีเหลือง สีรองสีน้ำเงินค่ะลายที่ 3