การออกแบบลวดลายทอ ได้แรงบันดาลใจมาจาก เรขาคณิต โดยต้องการสื่อ ถึงเส้นที่มีลักษณะต่างๆกัน ลายทอใช้ สีส้ม และสีดำtest1