ได้ความคิดมาจาก ความแข็งแกร่ง อดทน เลยออกมาเป็นลายคล้ายลายทหาร แต่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ โทนสีก็จะเป็นสีเขียวของทหาร ดูแล้วลงตัวลายทหาร