ได้แรงบันดาลใจมากจาก ภูเขาหลายๆลูกมาเรียงต่อๆกัน ทำให้เกิดลวดลายที่สวยงามและดูสะดุดตา Premkamol_04