ได้แรงบันดาลใจมาจาก ภาพวาดดอกไม้หัวใจสมัยที่ฉันยังเป็นเด็ก โดยใช้สีชมพูตัดกะพื้นหลังสีฟ้า Premkamol_05