แรงบันดาลใจได้มาจาก  รูปทรงสี่เหลื่ยมของเรขาคณิตเอามาต่อๆๆกัน2