ได้แรงบันดาลใจมาจากปลา ที่แวกไหวในน้ำ ใช้สีที่มีความเป็นธรรมชาติ ดูแล้วเหมือนปลาอยู่ในน้ำจริง โดยใช้เทคนิคการใช้สีลงไปในลาย      benjawan 4