ได้แรงบันดาลใจมาจากลูกชมพู่ โดยเน้นสีที่ลูกชมพู่ให้มีความโดดเด่น มองเข้าไปแล้วสามารถมองออกเลยว่าเป็นลายของลูกชมพู่     benjawan 2