แรงบันดาลใจมาจาก สื่อถึง เส้นในลักษณะอารมณ์ต่างๆ จึงเลือกใช้สีชมภูแสดงถึงความอ่อนหวานของหญิงสาวลายใหม่ อิ๊ป 1