นำเอาว่าวสี่เหลี่ยม รุปบวกมาผสมผสานกันลงในลายทอให้เกิดความแปลกใหม่ ดูสวยงาม