ได้รับแรงบันดาลใจมากจากผีเสื้อ ลวดลายที่อ่อนไหวและพริ้ว 2 ผีเสื้อเจ้า