เป็นลวดลายที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก ความยิ่งใหญ่ในสามโลกที่พญาธรศิลได้ปกปักรักษาปวงมนุษยชนไว้ เพื่อให้เกิดความสงบสุข ความรักใครกัน จึงได้ทำลายนี้ขึ้นมาเพื่อปลุกจิตสำนึกแก่ชาวไทย ลายลายจะมีความหนักแน่น ดุดัน แต่จะแฝงความอ่อนโยนไว้ข้างในลายทอขนาด 12 ตะกอ 32 ไม้ถีบออกแบบโดย ณฐพรemail : dream1001_dream1001@hotmail.comดาวโหลดลายทอ พญาธรศิล

[break]