การออกแบบลวดลายทอได้แรงบันดาลใจจากแมลงโดยต้องการสื่อถึงลวดลายของแมลงลง สู่ลายทอโดยลายทอใช้เส้น รูปทรงแสดงถึงตัวแมลงลงบนผืนผ้า และสีเป็นตัวช่วยแสดงถึงธรรมชาติในขณะที่หมู่แมลงบินเล่นอยู่ให้ถ่ายทอดลงบน ผืนผ้า

ดาว์โหลดลายทอผ้า