ได้แรงบันดาลใจมาจากดอกบัวซึ่งเป็นพันธุ์ไม้น้ำที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิผุดผ่องและคุณงามความดีเปรียบเทียบระดับสติปัญญาของมนุษณ์กับการเจริญเติมโต  แล้วบ้วเป็ฯพันธุ์ไม้น้ำที่ดูสง่างามดอกมีขนาดใหญ่ มีสีสันสวยงาม เด่นสะดุดตาสะดุดใจแก่ผู้พบเห็นด้วยเหตุนี้เองจึงได้รับสมยานามว่า “ราชินีแห่งน้ำ” จึงได้คิดเอาบัวมาออกแบบในการออกแบบลายผ้าให้มีความเหมาะสมกับผู้สวมใส่ ขนาด 12 ตะกอ 32 ไม้ถีบ ออกแบบโดยนายธีระพงค์  หงษ์ผา

email :Aof_day@hotmail.com ดาวโหลดลายทอออฟ 1