ได้เรงบันดาลใจมาจาก หงส์เป็นสัตว์ขนาดใหม่และเป็นสัตว์ที่มีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นสำหรับชาวจีน หงส์ หมายถึง ผู้หญิงและเป็นสัญลักษณ์ของสมเด็จพระจักรพรรดินีหรือสัตว์ทที่มีความเชื่อกันว่าหงส์เป็นเทพสัตว์ที่มาจากสวรรค์ประทานแด่ สมเด็จพระจักรพรรดินี จึงนำเอามาออกแบบเป็นลวดลายผ้าเพื่อแสดงความเป็นหญิงอันสูงศักดิ์และสมควรกับการเป็นหญิงอันล่ำค่าขนาด 12 ตะกอ 32 ไม้ถีบ ออกแบบโดยนายธีระพงค์  หงษ์ผา  email :Aof_day@hotmail.com ดาวโหลดลายทอaof