ได้รับแรงบัลดาลใจจากเถาว์ไม้เลยนำมาออกแบบเป็นลายลายเถาว์ไม้