เป็นการออกแบบลวดลายทอที่ได้แรงบันดาลใจมาจากสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆ ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ที่เรียกว่า ผีเสื้อซึ่งผีเสื้อนั้นเป็นแมลงที่มีความงดงามอยู่ในตัวอย่างชัดเจนจึงได้นำมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบเป็นลวดลายทอโดยได้เลือกใช้สีสันที่สดใสและอ่อนหวานมาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบของลายทอ ที่มีชื่อว่า ” วังวนของผีเสื้อ “

ลายทอขนาด 12 ตะกอ 42 ไม้ถีบ
ออกแบบโดย กัญญารัตน์
email : natural_truelife@hotmail.com
ดาวโหลดลายทอ Whirlpool the Butterfly

[break]