แนวคิดการออกแบบคือ  ดอกมะลิสื่อถึงวันแม่ เพราะใกล้วันที่ 12 สิงหาคม  และเป็นดอกที่สื่อความบริสุทธิ์ ความรักที่มีต่อแม่ ส่วนในการออกแบบลายดอกมะลิ ซึ่งใด้ใช้ส่วนดอกตอนบาน   และมีก้านดอกไม้สีเขียวอ่อน เรียงลาย  ซึ่งมีสี ที่ อ่อนหวาน คือ ฟ้า ขาว   ซึ่งดอกมะลิ เป็นดอกที่บริสุทธิ์  และโทนสีที่อ่อน  มีสีชมพูเลื่อมๆ อ่อนเพื่อสื่อถึงความรัก

ผู้เขียน นางสาว นวพร สมานพันธุ์นุวัฒน์  e-mail i_view_agokiss@hotmail.com

ดาวโหลดลายมะลิ