ลายทอนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก เครื่องจักรสานEkaparb 5