ได้แรงบันดาลใจมาจากลายจกตีนซิ่นของสาวล้านนา โดยตัดทอนให้ดูน้อยลงโดยผ้าจกคือผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผ้าทอของกลุ่มไทยล้านนาขนาด 12 ตะกอ 32 ไม้ถีบ ออกแบบโดยนายทรงพล   ศิริสม email : fourtiw_kitty@hotmail.com ดาวโหลดลายทอไทยล้านา