พันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคลจังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนของกลีบดอกมาออกแบบเป็นลวดลาย